Meclis’te gündem ekonomi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Haftalık çalışmasına 25 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

Teklife nazaran, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar mezuniyetten 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net taban fiyat meblağında aylık fiyat alacak.

KUR KORUMALININ MÜDDETİ UZATILACAK

Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasının müddeti 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve başka kredi borçlarını vaktinde ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen şahısların ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023’e kadar ödemesi yahut tekrar yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, baht oyunu, müşterek bahis ve gibisi oyunların internet yahut öbür yollarla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne kadar isimli para cezası verilecek.

PARA CEZALARI BİLDİRİM EDİLMEYECEK

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek hedefiyle 11 Mart 2020’den itibaren verilen lakin bildiri yapılmamış idari para cezaları bildirim edilmeyecek, bildiri edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Bakiye takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve öteki ısınma masraflarına karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime temel çıkara dahil edilmeyecek ve bu fiyat üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDMEMİ

Plan ve Bütçe Kurulu, yarın yapacağı toplantıda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak.

Düzenlemeye nazaran, cemevlerinin aydınlatma masrafları Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve vilayet özel yönetimleri, gerektiğinde cemevlerinin imal, bakım ve tamirini gerçekleştirebilecek.

İndirimli yahut fiyatsız içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak hedefiyle teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirisi dahil eksik yahut kusurlu kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle mutlaklaşmış kabul edilecek.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Plan ve Bütçe Kurulunda çarşamba günü 2023 bütçe maratonu başlayacak. Komitede 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak. Kurulun perşembe günkü toplantısında ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştayın 2023 bütçeleri ele alınacak.

TÜTÜN VE ALKOL YASASI DEĞİŞİKLİĞİ

Adalet Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni müzakere etmek üzere salı günü toplanacak.

Teklife nazaran, Eser İzleme Sistemi’ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki dokümanı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar mahpusla cezalandırılacak. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’leri pasife alınacak.

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ KURULUYOR

İçişleri Komitesi salı günü toplanarak Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Teklifle, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Fakültenin temel öğrenci kaynağı, imtihanların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi prestijiyle 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alınabilecek. Gereksinim duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunları da polis amiri olabilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kurulu bünyesinde kurulan Bayanların İş ve Aile Ömürlerinin Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sıkıntıların Tespiti ve Tahlil Tekliflerinin Belirlenmesi Alt Komitesi, çarşamba günü toplanacak. Kurulda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye AB Delegasyonu, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile SGK AB Mali Yardımlar Dairesi temsilcileri farklı ayrı sunum yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Kurulu, perşembe günkü basına kapalı toplantısında gündemindeki bahisleri ele alacak.

Bu ortada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri küme toplantıları da gerçekleştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir